Voor wie?

Alles-in-één, online oplossing

De E-Trias Transitiemanager zet de bewoner centraal en zorgt voor grip op alle programmalijnen en samenwerkingen binnen de energietransitie. We geven regie en overzicht, zowel voor de bewoner, gemeente en samenwerkende bedrijven. 

De Transitiemanager voor gemeenten

Met de E-Trias Transitiemanager maken we het voor gemeenten of energieloketten (White Label) mogelijk om bewoners te bereiken en te ondersteunen in hun bewonersreis. Individueel of per wijk.

Bewoners worden concreet ondersteund met advies en het maken van keuzes richting uitvoering. De Transitiemanager is per doelgroep of per wijk in te richten zodat er op maat, online het gesprek met de bewoner op gang komt.

We leveren alle benodigde data voor monitoring, rapportage en besluitvorming, waarmee gemeenten kunnen bijsturen om zo echt de regierol in te vullen.

Zo is er zekerheid dat de uitvoering van de actielijnen goed past in de structuur van de Transitievisie Warmte en de Wijkuitvoeringsplannen.

De Transitiemanager voor woningcorporaties

Ook voor woningcorporaties schetsen we scenarios waarbij inzicht ontstaat in wat de impact is op het onderliggend stroomnet wanneer een wijk naar all-electric gaat. Dit geeft inzicht in welke all-electric variant in combinatie met eigen opwek het best past, een warmtenet of individuele oplossingen.

We geven per oplossing inzicht in energiebesparing, Co2 reductie en de bijbehorende investeringen.

Met het inzetten van de Transitiemanager creëren we ook draagvlak onder het gespikkeld bezit zodat alle bewoners mee kunnen in de verduurzaming.

De Transitiemanager voor VVE's

We ondersteunen VVE’s door het volledige VVE complex te analyseren. Met de inzet van het energiebespaaradvies kijken we wat de beste maatregelen zijn met betrekking tot de buitenschil, rekening houdend met het MJOP.

Individuele bewoners krijgen met behulp van de Transitiemanager inzicht in de overkoepelende verduurzamingsmaatregelen. Daarnaast kunnen ze binnen de Transitiemanager individueel maatregelen selecteren die betrekking hebben op de persoonlijke situatie. 

We helpen met het verkrijgen van draagvlak onder bewoners. Bovendien ontstaat er inzicht in de totale investering, de verschillende maatregelen, en het besparingspotentieel inclusief eigen opwek en terugverdientijd.

De Transitiemanager voor bedrijven

Voor uitvoerende bedrijven nemen we het grootste gedeelte van het voortraject uit handen. Dit bespaart tijd en geld!

We maken gebruik van een grote, up-to-date database met verduurzamingsoplossingen. Hierdoor kunnen we binnen de Transitiemanager automatisch offertes of prijsindicaties genereren en delen met bewoners in hun persoonlijke  Woningdossier.

Uitvoerders blijven, zonder zich druk te maken over de activatie van de bewoner en bijkomende kosten, op positieve wijze, meerjarig betrokken bij de warmtetransitie in hun eigen gemeenten. Zonder randzaken, doen waar je goed in bent: verduurzamingsmaatregelen installeren!

De juiste stappen

Alles staat in het teken van de individuele bewonersreis. Voor elke bewoner en elke woning op maat ingericht. Stap voor stap, van advies en financiering tot uitvoering.

Kennis maken?

Meer weten over hoe we jou kunnen helpen? Neem dan contact met ons op. We maken graag kennis en denken met je mee over hoe onze software en kennis je kan ondersteunen!

Demo aanvragen?

De Transitiemanager zorgt voor grip op alle programmalijnen en samenwerkingen binnen de energietransitie. We geven regie en overzicht, zowel voor de bewoner als gemeente.