De meeste gestelde vragen
 

1. Waarom krijg ik het rapport over mijn woonwensen gratis?

De reden dat het rapport gratis is, is omdat je zelf de meeste energie erin steekt. Via diverse vragen helpen we je om goed na te denken waar je met jouw woning naar toe wilt; nu en in de toekomst. Wat is goed en moet blijven, wat is slecht dat je graag wilt verbeteren? We vragen je dit goed met eventuele gezinsleden te bespreken. Dat maakt dat Jouw Woonplan van E-Trias straks perfect op de wensen van het hele huishouden is afgestemd.

Na de Woonfit-rapportage maak je de keuze of Jouw Woonplan van E-Trias voor jou geschikt is.

2. Waarom is het Woonplan van E-Trias het meest zuivere en volledige advies dat u kunt krijgen?

Energiebesparende maatregelen hebben soms onderlinge onverwachte effecten op de woning. Zelf zomaar een stap laten uitvoeren zonder een goed plan kan leiden tot gezondheids- of comfortklachten en mogelijk zelfs een hogere energierekening. Tripple-glas lijkt de woning beter te isoleren, maar de winterzon kan minder goed door dit glas schijnen, waardoor de kachel toch harder staat te branden. Een ander voorbeeld is dat de isolatiewaarden van begane grondvloer, gevels, dak en de kozijnen in evenwicht moeten zijn anders ontstaat het risico op schimmel, meer stofmijt en koudestraling. Energie besparen leidt dus niet automatisch tot een gezonde en comfortabele woning. De maatregelen vergen een goede onderlinge afstemming rekening houdend met jouw persoonlijke woonwensen en ambities.

De nauwkeurige afstemming van jouw woonwensen in combinatie met de investeringen in isolatie ten opzichte van investeringen in installatie voorkomt dat je teveel of in de verkeerde maatregelen investeert. Een verkeerde of niet optimale installatie verbruikt per jaar al snel honderden euro’s teveel aan energie. Ook zijn bij renovatie grote bedragen benodigd zodat investeringen in verkeerde maatregelen snel leiden tot meerdere duizenden euro’s aan weggegooid geld.

Voor de juiste afstemming van maatregelen maakt E-Trias gebruik van het internationaal erkende Passiefhuis rekenprogramma. Het is een circa 30 jaar bestaande rekenmethodiek die continu gemonitord en geactualiseerd wordt. Het programma is zeer complex en vergt veel bouwfysische -en bouwkundige kennis maar levert zeer nauwkeurige uitkomsten. Deze waarheidsgetrouwe nauwkeurigheid is met geen enkel ander programma te bereiken.

3. Hoeveel kost het woningplan?

E-Trias werkt in diverse regio’s voor gemeenten om grootschalige wijkacties vorm te geven. Vanwege de schaal van deze wijkacties en de betrokkenheid van gemeenten en bouwondernemers kan E-Trias voor vooraf geselecteerde woningtypes het advies voor 300 euro aanbieden.

In deze regio’s wordt een deel van het advies door gemeenten bekostigd. Deze gemeenten willen de prijs van het advies voor hun bewoners graag laag houden. De betrokken bouwondernemers bekostigen ook een deel. Zij doen dit omdat wij erop vertrouwen dat je met het woningplan in handen de maatregelen door deze bouwondernemers wilt laten uitvoeren. Het staat je uiteraard vrij om hierover anders te beslissen, maar via de betrokken bouwers krijg je garantie op een goede uitvoering. Lees hieronder meer over onze kwaliteitsborging.

4. Zijn er momenteel subsidies beschikbaar?

In het berekenen van uw Woonplan neemt E-Trias landelijke subsidieregelingen mee waarvan verwacht wordt dat die langere tijd beschikbaar zijn.

Op de website www.rvo.nl/Subsidies-Regelingen is altijd de actuele lijst met landelijke regelingen in te zien.

Zijn er voor u lokale regelingen mogelijk, dan zullen we u daarvan op de hoogte brengen. Het gebruik van deze regelingen maakt dat de voorgestelde maatregelen in uw Woonplan zorgen dat uw investering lager is. U krijgt zodoende een beter rendement. Uw Woonplan en offerte van een uitvoerende bedrijf geven u alle informatie om subsidies aan te vragen. We nemen lokale regelingen niet in de berekening mee, omdat het veelal kleine potten met geld zijn. Deze potten raken daarom ook snel leeg.  

Op de websites van de Regionale Energieloketten kunt u zien welke lokale regelingen beschikbaar zijn. Elke gemeente heeft zo’n loket en E-Trias daarmee samen. Veel gemeenten zijn aangesloten bij:

Duurzaam Bouwloket www.duurzaambouwloket.nl of

Regionaal Energieloket www.regionaalenergieloket.nl

5. Mijn woning staat niet in een gemeente waar E-Trias actief is, wat nu?

Geen zorg, E-Trias werkt in heel Nederland. Echter door de wijkacties in diverse gemeenten kunnen wij het advies daar extra goedkoop aanbieden. Met onderstaande criteria kan je een goede inschatting maken van de kosten van ons woningplan voor jouw woning. Wil je een exacte prijsopgave voor een woningplan, vul dan het contactformulier in.

 • Standaard rijtjes tussen- en kopwoningen, twee-onder-eenkapwoning:  vanaf € 500,- 
 • Standaard vrijstaande woningen eenvoudige dakvorm: vanaf € 750,-
 • Unieke architectuur, verschillende hellende dakvormen en buitenschil is niet de geïsoleerde schil: vanaf € 950,-

6. Is het woningplan van E-Trias voor nieuwbouwwoningen of bestaande woningen?

Ja, het woningplan van E-Trias kan zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningbouw gebruikt worden.

7. Is het woningplan van E-Trias ook voor VvE’s, woningcorporaties en bedrijfspanden?

Ja, het woningplan van E-Trias kan ook voor VvE’s dus appartementen en voor huurwoningen van woningcorporaties en bedrijfspanden gebruikt worden.

8. Hoe lang duurt het om een E-trias Woonplan te maken?

Jouw Woonplan is een zeer zuiver en uitgebreid maatwerkadvies om je woning te verduurzamen naar een zeer energiezuinige woning. Afhankelijk van de drukte tracht E-Trias in de diverse wijkacties van gemeenten de woningplannen binnen een maand op te leveren. De duur van het opleveren begint na het afronden van de informatieverzameling over je woning.

De informatieverzameling bestaat uit vier onderdelen:

 • de door jou in te vullen Woonfit-module over je woonwensen
 • de door jou in te vullen vragenlijst over enkele aspecten van je woning
 • jij of de gemeente levert digitaal de bouwtekeningen aan
 • een technische woningopname door onze adviseurs

9. Ik wil meer informatie over de specifieke verduurzamingsmaatregelen?

Kijk voor informatie over specifieke maatregelen in de Kennisbank. Hier lees je per onderwerp in begrijpelijke taal uitgelegd welke maatregelen en mogelijkheden er zijn en waarom wij bepaalde combinaties juist wel of juist niet adviseren. Energiebesparende maatregelen hebben soms onderlinge onverwachte effecten op de woning. Zelf zomaar een stap laten uitvoeren zonder een goed plan kan leiden tot gezondheids- of comfortklachten en mogelijk zelfs een hogere energierekening.

Klik hier voor informatie over financiële uitgangspunten in Jouw Woonplan.

10.  Waarom is kwaliteitsborging nodig en wat betaal ik hiervoor?
Je woning energiezuinig maken doe je niet elke dag. Door welk bouwbedrijf of installateur laat je dit dan doen? Met de Woonfit-module zorg je ervoor dat je deze bedrijven wel de juiste vragen kan stellen.
 

Om er vervolgens zeker van te zijn dat alles kwalitatief goed en volgens de bouwtekeningen en de wettelijke eisen wordt uitgevoerd, kan je kiezen voor een onafhankelijke, gekwalificeerde kwaliteitsborger zoals PlanGarant. PlanGarant toetst als onafhankelijke partij de bouwtekeningen, beoordeelt de eventuele wijzigingen hierin en controleert met inspecties ter plekke de uitvoering van de energiebesparende maatregelen. Door deze manier van werken worden de risico’s op bijvoorbeeld verborgen gebreken of fouten geminimaliseerd en de kans dat je woning voldoet aan de bouwtekeningen en de wettelijke eisen gemaximaliseerd. Dit betekent zekerheid, je krijgt een bewijs van de geleverde kwaliteit door het bouwbedrijf of installateur.

De kosten van de onafhankelijke kwaliteitsborging zijn eenmalig € 650,-  inclusief btw.

Wil je, naast de correcte uitvoering van de afgesproken maatregelen, ook nog zeker weten dat de maatregelen leiden tot de verlaging van de energierekening zoals aangegeven in het advies? Kies dan voor een EnergiePrestatieGarantie.

11.  Wat heb ik aan een EnergiePrestatieGarantie en hoe sluit ik die af?
Het bedrijf dat de energiebesparende maatregelen uitvoert, garandeert gedurende maximaal 10 jaar na de oplevering de gebouwgebonden energiebesparing en/of energieopwekking. Daarnaast garandeert het bedrijf de deugdelijkheid van de energiemaatregelen voor een periode van 10 jaar. Bij actieve energiemaatregelen (bijvoorbeeld warmtepomp of zonnepanelen) is dit tot 3 jaar na de oplevering. Kijk dit filmpje voor een toelichting.

De EnergiePrestatieGarantie biedt je dus de garantie dat de beoogde energieprestatie van je woning ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Als blijkt dat de woning niet voldoende presteert, vinden herstelwerkzaamheden plaats en/of worden aanvullende maatregelen getroffen. Eventueel is er sprake van een schadevergoeding.

De EnergiePrestatieGarantie is een verzekering. De premie bedraagt 1,5% van het deel van de aanneemsom dat isolatie en energiegebonden installaties / werkzaamheden betreft met een minimum van €150,- exclusief BTW plus de kosten voor de kwaliteitsborging.

De EnergiePrestatieGarantie kan alleen worden aangeboden door ondernemingen die aangesloten zijn bij SWK en BouwGarant.

12. Voor wie werken we

  • Voor alle woningeigenaren (van zowel bestaande als nieuw te bouwen woningen) verzorgen wij een woningplan met gegarandeerd de laagste woonlasten in een gezond huis dat qua comfort is afgestemd op uw wensen. [NB: Linken aan stappen op rest van de website.]

  • Bent u een woningcorporatie, particulier belegger of ontwikkelaar? Wij kunnen van uw vastgoed exact in kaart brengen met welke investeringen en materialen – bouwkundig en qua installatie – een optimaal resultaat wordt bereikt tussen energiezuinigheid en rendement van een renovatie of een nieuw te bouwen woning. Het onafhankelijk bureau voor kwaliteitsborging PlanGarant borgt bovendien dat volgens de E-Trias-analyse wordt gebouwd. Lees meer op http://www.e-trias.nl/bouw-en-ontwikkeling/

  • Bent u een bouw- of installatiebedrijf met een opdrachtdrachtgever die een woning vergaand wil verduurzamen? Wij kunnen exact voor u in kaart brengen met welke investeringen en materialen – bouwkundig en qua installatie – een optimaal resultaat wordt bereikt tussen energiezuinigheid en rendement voor uw klant. Het onafhankelijk bureau voor kwaliteitsborging PlanGarant kan uw bouwproces controleren, zodat uw klant precies krijgt wat hij verwacht. Lees meer op http://www.e-trias.nl/bouw-en-ontwikkeling/

13.  Ik heb een vraag die hier niet bijstaat.... ?

Dan kun je het beste even contact met ons opnemen.