Energiebespaaradvies

"De nieuwe standaard voor verduurzamingsadvies"

Je moet een plan hebben dat staat als een huis. Alle data in kaart. En als er onderweg iets verandert, moet je dat plan kunnen aanpassen.  Zodat je controle houdt. En je doel bereikt.

Advies gebaseerd op feiten

Het E-Trias energiebespaaradvies is het fundament gebaseerd op feiten en is volledig geïntegreerd binnen de Transitiemanager.

We gaan uit van bouwtekeningen en de huidige staat van de woning. Door aanvullende vragen over de persoonlijke situatie ziet de bewoner de nauwkeurigheid van het advies groeien. 

Het energiebespaaradvies  is ontwikkeld op basis van een bouwfysische methode ontwikkeld door wetenschappers. (PHPP) De “Nederlandse” doorvertaling daarvan is: nearly Zero Energy Building (nZEB)

Hierdoor geven we bewoners goed onderbouwd, nauwkeurig inzage in de staat van de woning en de mogelijke verbeterroutes via een toepasbaar advies. 

PassiefHuis PlanningsPakket (PHPP)

Het PHPP bestaat ruim 30 jaar en wordt doorontwikkeld door het Passive House Institute. Dit instituut doet uitgebreid wetenschappelijk onderzoek aan gebouwen en is een ervaren koploper in energieneutraal bouwen.

Hiermee is het mogelijk om de energiebalans integraal door te rekenen waardoor we de energieprestatie van een gebouw kunnen voorspellen.

Doordat bouwfysica en installatietechniek integraal in de berekeningen worden meegenomen, kan de economisch meest voordelige route naar een aardgasvrije, comfortabele en gezonde woning berekend worden.

Hierdoor worden onnodig dikke isolatiepakketten of te zwaar gedimensioneerde installaties voorkomen waardoor een serieuze kostenreductie mogelijk is voor de bewoner.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over het E-Trias energiebespaaradvies  contact met ons op. We maken graag een afspraak met je om het toe te lichten.

De basis moet goed zijn

Het fundament van onze nauwkeurigheid en detail ligt opgesloten in de E-Trias rekenkern en modulariteit van de software applicatie-modules. Je kan altijd opschalen van detail naar globaal.  Zonder een goed fundament is er geen betrouwbaar advies.

Aannames bij de start zijn grote risico’s verderop in het proces.

Meer informatie?

De Transitiemanager zorgt voor grip op alle programmalijnen en samenwerkingen binnen de energietransitie. We geven regie en overzicht, zowel voor bewoners, gemeente en zakelijke partners.