De Transitiemanager

Alles-in-één, online oplossing

Regie en overzicht voor bewoners en gemeenten

De Transitiemanager biedt uniforme monitoring, verbindt alle actielijnen en maakt het delen van ervaringen mogelijk. Voor bewoners, gemeenten en samenwerkende bedrijven.

Grip op de energietransitie

De Transitiemanager is een alles-in-één, online oplossing.  

Die data van alle programmalijnen, projecten en activiteiten bundelt, analyseert en verwerkt.

Elke bewoner krijgt toegang tot een individuele route naar een energiezuinige aardgasvrije woning.

De Transitiemanager zorgt voor samenwerking, draagvlak, overzicht en afstemming. We geven regie en overzicht, zowel voor bewoners als gemeente.

De bewoners en alle betrokken partijen kunnen hiermee goed gefundeerde beslissingen nemen en hun doel bereiken.

Want dat is onze missie.

Inclusief Woningscan

We willen het voor iedereen mogelijk maken om vol vertrouwen de juiste stappen te zetten in de energietransitie.

Wij geloven dat dit alleen lukt als je exact weet waar je begint en waar je steeds staat. Want alleen dan kom je exact waar je wezen wilt. Daarom hebben we software ontwikkeld die niets aan het toeval overlaat.

Hiermee kunnen wij kosten en besparingen nauwkeurig voorspellen. We maken gedetailleerde energetische berekeningen, aangevuld met digitaal beschikbare datasets en de zoninstralingsdata.

Deze combinatie levert een veel grotere nauwkeurigheid op dan alle andere woningscans. 

Het persoonlijke Woningdossier

We bieden de bewoners de beste en voordeligste route naar een aardgasvrije, comfortabele en gezonde woning met een persoonlijke en beveiligd Woningdossier.

Vanuit één overzichtelijke omgeving krijgt iedereen heel precies inzicht in hun mogelijkheden om te verduurzamen. Zodat elke bewoner regie heeft op de bewonersreis naar een energiezuinige aardgasvrije woning.

Deze veilige digitale omgeving is beschikbaar zolang de bewonersreis duurt en de adviezen en besparingen zijn altijd actueel. Dat geeft rust!

Dit kunnen we lokaal implementeren, maar ook makkelijk opschalen naar grotere gebieden.

Data en monitoring

Met onze software geven we gemeenten inzicht in het exacte verduurzamingspotentieel van hele straten, wijken, dorpen en steden.

Zo kan een gemeente de best passende oplossing bepalen voor een collectieve warmtevoorziening.

Bovendien heb je dan als gemeente een glashelder overzicht van alles wat er gebeurt.

Want de Transitiemanager biedt uniforme monitoring, verbindt alle actielijnen en maakt het delen van ervaringen mogelijk.

En alle data  is blijvend beschikbaar.

Bundeling van expertise

We behouden alle goede dingen waar gemeenten en samenwerkingspartijen de afgelopen jaren fors in hebben geïnvesteerd.

Denk aan energieadviseurs, energiecoaches, warmtewandelingen en het verminderen van energiearmoede.

Met een aansluiting op de Transitiemanager kunnen we lokale uitvoerders betrekken bij het ontwikkelen en aanbieden van oplossingen op maat. Hiermee worden gebieds- en doelgroepgerichte aanpakken mogelijk.

En we combineren dit met de ijzersterke expertise van ervaren partijen die vooroplopen bij de verduurzaming van Nederland.

Zo is onze aanpak lokaal en op maat.

De juiste stappen

Alles staat in het teken van de individuele bewonersreis. Voor elke bewoner en elke woning op maat ingericht. Stap voor stap, van advies en financiering tot uitvoering.

Meer informatie?

De Transitiemanager zorgt voor grip op alle programmalijnen en samenwerkingen binnen de energietransitie. De Transitiemanager zorgt voor grip op alle programmalijnen en samenwerkingen binnen de energietransitie. We geven regie en overzicht, zowel voor woningeigenaren, gemeente en samenwerkende organisaties.