Algemene voorwaarden Exaqta

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Update 13-9-2023
Exaqta is een oplossing van E-Trias Ingenieurs B.V.
De levering van de Exaqta oplossingen verloopt via E-Trias Ingenieurs B.V., hierna te noemen E-Trias.

Het E-Trias-advies is een persoonlijk Energiebespaaradvies om jouw woning energiezuiniger te kunnen maken, waarbij rekening is gehouden met jouw woonwensen.

De geadviseerde investeringen zijn berekend op basis van gemiddelde materiaal- en uurloonprijzen. De offertes die je ontvangt kunnen afwijken van dit advies en daarmee ook de grootte van het voordeel. De energiebesparingen behouden wel de berekende nauwkeurigheid.

De toegepaste PHPP-berekeningsmethodiek is ontwikkeld in Zweden en Duitsland op basis van jarenlang wetenschappelijk natuurkundig onderzoek en opgedane praktijkervaringen. De methodiek wordt wereldwijd toegepast. De kenmerkende eigenschappen van het Nederlandse klimaat zijn in de berekeningsmethodiek opgenomen.

De berekeningen zijn uitgevoerd en het advies is opgesteld o.b.v.:
– De door jou verstrekte kenmerken/-afmetingen van jouw woning;
– De met jou overeengekomen verwachtingen m.b.t. prijsontwikkelingen van inflatie, rente en energieprijzen;
– De door jou aangegeven looptijd van je lening.

Als uitgangspunt voor alle gegevens geldt de datum van het advies. Alle genoemde prijzen zijn vanaf de datum van het advies een beperkte periode geldig. Dit kan afhankelijk zijn van de plaats waar jouw woning staat of de bedrijven die je een aanbieding doen. Indien niets anders is geregeld zijn de genoemde prijzen één maand vanaf de datum van dit advies geldig.

Dit E-Trias-energiebespaaradvies is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen en heeft als doel om zowel technisch- als financieel inzicht te geven in de te treffen maatregelen om jouw woning energiezuiniger te maken. E-Trias is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele fouten in de informatie en/of tegenvallende uitkomsten van dit energiebespaaradvies. In het geval van een eventuele aansprakelijkheid gelden de voorwaarden zoals gesteld in de met jou overeengekomen DNR2011.